Trans Sibirya – Yekaterinburg

Yekaterinburg, ünlü Rus Çariçesi I. Ekaterina’nın adına bir sanayi şehri olarak Çar Büyük Petro tarafından kurulmuştur. Ural bölgesinin en büyük şehri ve en önemli kültür merkezi olan Yekaterinburg, Trans-Sibirya gezisi içinde Sibirya öncesi son duraktır. Boris Yeltsin’in belediye başkanlığı yaptığı şehir, Sovyetler Birliği döneminde Lenin’in yakın çalışma arkadaşlarından Sverdlov’un anısına Sverdlovsk ismiyle anılmıştır. Romanov hanedanının son tatilini yaptığı ve Bolşeviklerce katledildiği şehir, Rus tarihi için çok önemli bir yer tutar.

Avrupa ile Asya’yı ayıran çizgi

Yekaterinburg, hala Ural bölgesinin başkenti olarak algılanmaktadır ve Rusya’nın dördüncü büyük kentidir. Bir milyon dört yüz bine yaklaşan nüfusa sahiptir ve çok önemli bir sanayi bölgesidir. Sovyetlerden beri askeri sanayi için önemi de yüksektir. Ayrıca, Avrupa il Asya kıta sahanlıklarının coğrafi olarak ayrıldığı çizgi Yekaterinburg’dadır. Bu şehirde bir yanınıza Asya, bir yanınıza da Avrupa’yı alarak iki kıta arasındaki çizginin tam üzerinde durabilirsiniz.

Yeltsin’in evine konuk olmak

Rusya Federasyonunun ilk başkanı Boris Yeltsin, Yekaterinburg doğumludur ve siyasi olarak ilk sivrilme yeri de memleketi olmuştur. Şehirde Yeltsin’in evi müze olarak hizmete açılmış ve Rusya Başkanı Putin burayı “Rusya’nın ilk başkanının anısına önemli bir hürmet” olarak nitelendirmiştir. Müzede Yeltsin’in kişisel eşyalarının yanında önemli devlet büyükleri ile yakınlıklarına dair ziyaretçileri şaşırtacak materyaller bulunmaktadır.

Bu ihtişamlı şehirde tıpkı Moskova’daki gibi Arbat isminde bir ana cadde mevcuttur. Madencilikte çok gelişmiş bir merkez olan Yekaterinburg ucuz ve kaliteli takılar edinmek için önemli bir fırsattır. Malahid taşından yapılan takılar, kadınların güzelliğine bambaşka boyutlar katmaktadır. Avrupa ile Asya kıta sahanlığının ayrılma noktasında yer alan bu merkezin panoramik görüntüleri turistleri hayran bırakmaktadır.

Çar hanedanının sonu, Rusya Federasyonu’nun başı

Romanov Hanedanı, 1613’ten 1917 yılına kadar Rusya’yı yöneten ailedir. Büyük (Deli) Petro’da dahil olmak üzere birçok ünlü çar ve çariçe çıkaran bu hanedan, Yekaterinburg’a katledilerek son bulmuştur. 1913 yılında üç yüzüncü yılını kutlayan hanedan Japon savaşının utancını kapatıp yeni başlangıçlar yapmak istiyordu. Fakat umulan olmadı ve Tarihçi İlber Ortaylı’ya göre en ağır bedeli ödeyerek Bolşevikler tarafından Yekaterinburg’da kurşuna dizildiler. Bugün, ailenin öldüğü yere onların anısına ihtişamlı bir kilise yapılmıştır. Adına da “Kanlı Kilise” denmektedir.

Çarlık Rusya’sını temsil eden adı nedeniyle Bolşeviklerce Sverdlovsk olarak anılmıştır. Ne ilginçtir ki, şehir çarlığın sonunu getirdiği gibi, Sovyetler sonrası kurulan Rusya Federasyonu’nun da ilk başkanı olan Yeltsin’i yetiştirmiştir.

Trans-Sibirya gezisi ve Yekaterinburg için bizimle iletişime geçin: